ចាប់បើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៩ - ២០២០ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩  ការចុះឈ្មោះ និងបង់ថ្លៃសិក្សា នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ ទី១០ ខែមិនុនា ឆ្នាំ២០១៩ នេះតទៅ :

 ១. កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា ចាប់ពីអាយុ២ឆ្នាំកន្លះ ដល់៥ឆ្នាំ
 ២. កម្រិតបឋមសិក្សា ចាប់ពីថ្នាក់ទី១ ដល់ថ្នាក់ទី៦
 ៣. កម្រិតមធ្យមសិក្សា ចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ថ្នាក់ទី១២
 ៤. ភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងសម្រាប់សិស្សទូទៅ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ:
 077 959 222/023 999 987/023 999 936
អាសយដ្ឋាន: ផ្លូវលេខ១០ថ្មី បុរីពិភពថ្មី ជាប់ផ្សារ Makro និងផ្សារទំនើប AEON2
ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 9999 36/87, 077 959 222 ឬអ៊ីម៉ែល៖ hr@psis-first.edu.kh សូមអរគុណ!